Rodzaje struktur organizacyjnych cz.3 – Struktura macierzowa

https://www.pexels.com/photo/five-men-pulling-black-rope-942540/

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.io/gantwexcelu

Czym jest struktura macierzowa?

Współczesne projekty obejmują bardzo zróżnicowane obszary funkcyjne firm i organizacji, a także mają na nie wpływ. Ich realizacja wymaga współpracy miedzy pracownikami wyspecjalizowanymi w różnorodnych dziedzinach. Macierzowa struktura organizacyjna ma na celu umożliwienie efektywnej współpracy pracowników wywodzących się z różnych działów firm/organizacji, wymagającej od pracowników wiedzy specjalistycznej.

Poniżej zaprezentowałem przykład takiego schematu organizacji struktury macierzowej.
Kolumny macierzy są zazwyczaj odpowiednikami funkcji stale powtarzanych. W wierszu możemy określać zadania, które wykonywane są doraźnie, jak np. specjalne projekty.

W takiej macierzy każda komórka skupia się na wykonywaniu jednego zadania, co umożliwia lepsze wykorzystanie energii twórczej członków organizacji oraz właściwy przydział do zadań specjalistów. Dobieranie zespołów może polegać albo na zleceniu przez kierownika projektu kierownikom funkcjonalnym przyporządkowanie osób do zespołów, albo każdy z kierowników funkcjonalnych biorących udział w realizacji projektu jest odpowiedzialny za wykonanie części zadania, jak gdyby pełnił rolę podwykonawców.[1]

[1]Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Struktura_macierzowa

 

Struktura macierzowa ma zastosowanie w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji specjalistycznych działań, które wymagają powołania zespołów projektowych. Skonstruowanie struktury firmy/organizacji w sposób macierzowy to dość skomplikowane przedsięwzięcie. Nie każda firma potrafi ją skutecznie wdrożyć. Stosowanie tej struktury może prowadzić do wielu zjawisk zarówno pozytywnych jak i negatywnych w danej organizacji.

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.io/gantwexcelu

Zalety:

 • stwarza warunki do pracy interdyscyplinarnej
 • dość szybkie formowanie zespołów, dzięki duże puli zasobów ludzkich
 • sprzyja rozwijaniu umiejętności współpracy i jest elastyczna
 • sprzyja wysokiej identyfikacji pracowników z celami projektu
 • stwarza samoczynne mechanizmy koordynacji
 • sprzyja powstawaniu zjawiska synergii, wykorzystanie wiedzy jednego specjalisty przez kilka zespołów projektowych

Wady:

 • wysokie koszty zarządzania
 • możliwość wystąpienia anarchii, członkowie zespołu pracujący przy kilku projektach podlegają kilku różnym menedżerom
 • wydłużony czas realizacji zadań (sprzyja dyskusjom, a nie działaniu)
 • członkowie zespołu mogą przykładać większą wagę do swoich indywidualnych zadań niż do projektu i jego celów

Jak poradzić sobie w organizacji macierzowej ?

Żeby odnieść sukces w środowisku organizacji macierzowej, musisz być w stanie skutecznie koordynować działania osób wspierających Twój projekt oraz zwalczać wszelkie siły próbujące odciągnąć je od projektu. Poniżej pokażę jakimi wskazówkami należy się kierować, aby zmaksymalizować efekty pracy osób zatrudnianych przy projekcie w organizacji macierzowej i skutecznie pozyskiwać wsparcie kierownictwa.

Do jasnego określenia celu do którego dąży Twój zespół, zmotywowania i wspierania pracowników, a także zażegnania problemów, przydadzą się poniższe wskazówki:

 • Przedstaw jasną wizję zespołu i relacji miedzy jego członkami
 • Określ stosowane w zespole procedury
 • Wyjaśnij zakres uprawnień każdej z osób
 • Bacznie przyglądaj się sposobowi, w jaki funkcjonuje Twój zespół i dopełnij wszelkiej staranności, aby działał on sprawnie
 • Planuj odpowiednio wcześnie i szczegółowo
 • Staraj się rozpoznawać i rozwiązywać konflikty najszybciej jak to tylko możliwe
 • Promuj otwartą komunikację w zespole, zwłaszcza w kwestiach problematycznych

Struktury macierzowe zastosowano po raz pierwszy w przemyśle lotniczym i kosmicznym w NASA. Dziś stosowane są przez takie firmy, jak: ABB, Hewlett Packard, Henkel, a także agencje reklamowe i biura projektowe.

Przeczytaj także o strukturze projektowejfunkcyjnej.

Zdjęcia:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *