Czy projekt żyje, czyli cykl życia projektu

Jak wiemy projekty mogą się od siebie różnić, jednak w każdym z projektów możemy wydzielić następujące po sobie etapy i fazy zwane cyklem życia projektu. Wykonanie każdej z nich skutkuje zrealizowaniem projektu.  Każdy projekt w zależności od charakteru i struktury determinuje liczbę i rodzaj faz projektu, jednakże istnieje kilka prawidłowości i charakterystyki fazy:  pewien poziom ryzyka dotyczący czasu, kosztów, jakości  prawdopodobieństwem powodzenia projektu, które jest tym […]

Czytaj dalej