Faza 2 — Planowanie — Cykl życia projektu


 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.com/gantwexcelu

Planowanie to połowa sukcesu, dlatego przyłóż się do drugiej fazy cyklu życia projektu, czyli do planowania. Zapraszam do artykułu: Faza 2 — Planowanie — Cykl życia projektu.  Wszystkie artykuły z serii: Cykl życia projektu znajdziesz tutaj: https://kierownikprojektu.com/artykuly/podstawy-zarzadzania-projektami/cykl-zycia-projektu/.

Cel fazy Planowania

Określenie szczegółowe celów, zakresu oraz planu realizacji projektu.

Podejmowane działania podczas fazy Planowania

 • Zdefiniowanie celów i miar sukcesu.
 • Określenie zakresu projektu i jego produktów.
 • Określenie potrzebnych zasobów i budżetu.
 • Określenie potrzebnego czasu na realizację projektu.
 • Stworzenie planu projektu.
 • Stworzenie planu jakości.
 • Stworzenie planu komunikacji.
 • Stworzenie planu zarządzania zamówieniami.
 • Stworzenie planu zarządzania ryzykiem.
 • Stworzenie planu zarządzania zmianami.
 • Podjęcie decyzji przez sponsora dotycząca dalszych losów projektu (patrz Możliwe zakończenia)

Produkty fazy Planowania

 • Deklaracja zakresu projektu.
 • WBS (ang. Work Breakdown Structure) – Struktura Podziału Pracy (o WBS pisaliśmy tutaj: Tajemnica szybkiego planowania zadań https://kierownikprojektu.com/2016/12/28/tajemnica-szybkiego-planowania-zadan/).
 • Plan projektu wraz z kamieniami milowymi.
 • Plan komunikacji.
 • Plan zarządzania ryzykiem.

Możliwe zakończenia fazy Planowania

 1. Akceptacja produktów tej fazy i przejście do trzeciej fazy projektu — Wykonywanie, monitorowanie i kontrolowanie (więcej o fazie trzeciej — Wykonywanie, monitorowanie i kontrolowanie znajdziesz tutaj: https://kierownikprojektu.com/2019/10/31/faza-3-wykonywan…l-zycia-projektu/).
 2. Przedłużenie tej fazy i zwrócenie jej produktów do korekty.
 3. Przerwanie i wpisanie projektu na listę projektów do możliwej realizacji w przyszłości.
 4. Zakończenie projektu.

Uwagi

Wszelkie zmiany w kolejnych fazach projektów należy przeprowadzać zgodnie z planem zarządzania zmianami (przy akceptacji sponsora).

Dobry plan to połowa sukcesu, dlatego warto się do niego jak najlepiej przyłożyć. Znalezienie w tej fazie różnych problemów, dobre rozpoznanie potrzeb klienta oraz rozwianie jak najwięcej wszelkich wątpliwości zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.

Zobacz podobne wpisy:

Źródła:

Zdjęcia:

.

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.com/gantwexcelu


Leave a Reply

%d bloggers like this: