Faza 1 — Inicjowanie — Cykl życia projektu


 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.com/gantwexcelu

Pierwsza faza jest najważniejsza. Bez niej niczego więcej przecież nie byłoby. Wpadłeś na pomysł, oceń go szybko i podejmij działanie. Lepiej zrób to metodycznie, aby nie narazić się na niepotrzebne koszty albo nie zrobić czegoś, czego nikt nie potrzebuje. Zapraszam do artykułu: Faza 1 — Inicjowanie — Cykl życia projektu. Wszystkie artykuły z serii: Cykl życia projektu znajdziesz tutaj: https://kierownikprojektu.com/artykuly/podstawy-zarzadzania-projektami/cykl-zycia-projektu/.

Cel fazy Inicjowania

Celem fazy Inicjowania jest podjęcie decyzji o realizacji projektu i przeznaczeniu na ten cel koniecznych zasobów.

Podejmowane działania podczas fazy Inicjowania

 • Stworzenie Karty Projektu, a w ramach tego działania należy ustalić:
  • Powód realizacji projektu.
  • Cele i ograniczenia projektu.
  • Głównych interesariuszy.
  • Główne ryzyka.
  • Korzyści z realizacji projektu.
  • Ogólny budżet.
  • Zakres projektu.
 • Ocena wykonalności projektu.
 • Ewaluacja projektu w kontekście jego dopasowania do strategii organizacji.
 • Ocena finansowa.
 • Podjęcie decyzji przez sponsora dotycząca dalszych losów projektu (patrz Możliwe zakończenia)

Produkty fazy Inicjowania

Możliwe zakończenia fazy Inicjowania

 1. Akceptacja produktów tej fazy i przejście do drugiej fazy projektu — Planowanie (więcej o fazie drugiej — Planowanie znajdziesz tutaj: https://kierownikprojektu.com/2019/10/17/faza-2-planowani…l-zycia-projektu/).
 2. Przedłużenie tej fazy i zwrócenie jej produktów do korekty.
 3. Wpisanie projektu na listę projektów do możliwej realizacji w przyszłości.
 4. Odrzucenie projektu.

Uwagi

Faza Inicjowania to najlepszy moment na zrezygnowanie ze słabego projektu, ponieważ zaangażowano jeszcze stosunkowo małe zasoby i nie przywiązuje się do niego emocjonalnie. Jeżeli teraz z niego zrezygnujemy, to stracimy niewiele pieniędzy. Jeżeli jednak dopuścimy do jego realizacji i okaże się w kolejnych fazach, a może dopiero po zakończeniu projektu, że jest to nieudana inwestycja, stracimy bardzo dużo pieniędzy. Dodaj fazę Inicjalizowania jako obowiązkową do każdego swojego projektu jak najszybciej.

Pamiętaj, że głównym decydentem jesteś Ty sam, czyli osoba, która będzie tym projektem zarządzała. To Twój czas i energia będzie w największym stopniu wykorzystywana w celu zrealizowania tego projektu. Wybierając coś, musisz jednocześnie zrezygnować z czegoś innego. Doba ma tylko 24 h i nie będziesz w stanie zrealizować wszystkich swoich pomysłów. Wybieraj tylko te najlepsze i nie zgadzaj się na wszystko!

Zobacz podobne wpisy:

.

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.com/gantwexcelu

Źródła:

Zdjęcia:


Leave a Reply

%d bloggers like this: