Siedem cech przywódcy – Jak przewodzą najlepsi liderzy. Brian Tracy


 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.com/gantwexcelu

”Jak przewodzą najlepsi liderzy. Sprawdzone sposoby i sekrety, jak wydobyć maksimum z siebie i innych” – Brian Tracy

Brian Tracy w książce “Jak przewodzą najlepsi liderzy. Sprawdzone sposoby i sekrety, jak wydobyć maksimum z siebie i innych” wymienia siedem cech idealnego przywódcy. Niektóre z nich są oczywiste, inne jednak skłaniają do refleksji.

7 cech przywódcy

1. Wizja

Lider musi mieć wizje dokąd zmierza. Musisz nad nią ciężko pracować. Przystawać czasem i zaglądać w głąb siebie i organizacji. Odpowiadać sobie na trudne pytania o swoje wartości, kim się jest, dokąd się zmierza, jak chcemy, abyśmy my i nasza organizacja wyglądali w przyszłości. Klarowna wizja ułatwia podejmowanie codziennych decyzji i skupianie się na długoterminowych celach. Prościej jest również odrzucać pojawiające się okazje, które przynoszą krótkoterminowy zysk, ale nie zbliżają do długoterminowych celów. Wizja motywuje, inspiruje i łączy ludzi. Sprawia, że chcemy działać. Jednocześnie pozwala innym osobom szybciej zdecydować, że nie chcą być w naszej organizacji.

.

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.com/gantwexcelu

Pojęcia:

Wizja — wizualizacja idealnego stanu organizacji. Wyobrażenie czegoś w przyszłości.

Misja — co organizacja stara się osiągnąć. Ważne zadanie do spełnienia.

Cel nadrzędny — powód istnienia organizacji.

2. Odwaga

Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Osoby podejmujące ryzyko kreują przyszłość. W swoich działaniach bądź zuchwały. Wpadniesz przez to czasem w tarapaty, ale bez odwagi nie będziesz mógł podejmować ryzyka. Miej śmiałość trwać przy swoich postanowieniach, nawet gdy przez jakiś czas nie osiągasz sukcesu. Pamiętaj, Nie od razu Rzym zbudowano. Nie bój się kryzysu, ponieważ takowy zawsze nadejdzie. Kryzys jest jednocześnie najlepszą okazją do sprawdzenia, jak dobrym liderem jesteś.

Pojęcia:

Odwaga — gotowość do podejmowania ryzyka w czasie osiągania celu bez żadnej gwarancji odniesienia sukcesu, śmiała i świadoma postawa wobec niebezpieczeństwa.

3. Spójność

Bądź uczciwy wobec siebie, swoich współpracowników, klientów, wszystkich. Kłamstwo ma krótkie nogi i się nie opłaca. Musisz wziąć odpowiedzialność za to, że Twój los jest w Twoich rękach. Naucz się patrzeć na świat takim, jakim jest, a nie takim, jakim chciałbyś, aby był (zasada realizmu).

Pojęcia:

Spójność — bycie uczciwym we wszystkich swoich działaniach.

4. Pokora

Zdaniem Jima Collinsa najlepsi liderzy patrzą przez okno, a nie lustro, by znaleźć osoby odpowiedzialne za sukces. Bądź pełen pokory, czyli bądź świadomy swoich niedoskonałości i miej pewność siebie w uznawaniu wartości innych bez poczucia zagrożenia. Przyznawaj się do błędów i nie udawaj, że wiesz wszystko. Im lepiej zapanujesz nad swoim ego, tym realniej będziesz podchodził do problemów. Spójrz na siebie i zastanów się, jakie masz słabości i jak je możesz naprawić. Jednym ze sposobów jest obserwowanie swojego otoczenia i nauka od innych, w tym od profesjonalistów. Czytaj magazyny branżowe i książki specjalistyczne, bowiem: ”Nie wszyscy czytelnicy są liderami, ale wszyscy liderzy są czytelnikami.”

Pojęcia:

Pokora — świadomość własnej niedoskonałości.

5. Dalekowzroczność

Trenuj swoją umiejętność planowania i przewidywania przyszłości na podstawie obserwacji. Jesteś odpowiedzialny za wizję, więc prognozowanie jest bardzo ważne. Zastanawiaj się, co może wydarzyć się za jakiś czas, jakie będą konsekwencje Twoich decyzji i działań, jak może zmienić się rynek i wymagania klientów. Przygotuj się i zaplanuj zmiany, które będziesz musiał podjąć.

Pojęcia:

Dalekowzroczność — przewidujący to, co może się wydarzyć.

6. Skupienie

Jim Collins, pokazując firmy osiągające sukces, podkreśla, że stosują one zasadę jeża. W skrócie zasada jeża polega na skoncentrowaniu się tylko na jednej umiejętności, która jest najlepiej rozwinięta (jeże potrafią jedynie zwinąć się w kulkę, aby się obronić, lecz robią to idealnie). W przeciwieństwie do lisów, które atakują swoje ofiary na wiele sposobów (w każdym z nich ich umiejętności są średnie). Skupiają się tylko na jednej rzeczy. Wszystkie swoje działania koncentrują na tym, co potrafią robić najlepiej. Zastanów się, jakie są Twoje kluczowe kompetencje i skup się na nich. Co potrafisz robić nadzwyczaj dobrze? Jaką umiejętność posiadasz tylko Ty? Co odpowiada za Twój sukces? Zostań w tym mistrzem świata. Dbaj o to, aby sprawy najważniejsze nie zostały wyparte przez te mniej ważne.

Pojęcia:

Skupienie — koncentracja myśli i uwagi na jednej rzeczy.

7. Współpraca

Bądź coraz lepszy w nakłanianiu ludzi do pracy nad Waszą wspólną wizją. Samemu ciężko jest obecnie coś osiągnąć. Zespół ma na to dużo większe szanse. Wybierz ludzi, którzy mają duży wpływ na osiągane rezultaty, a z reszty zrezygnuj. Oni są jak kula u nogi. Pracuj nad zaangażowaniem swojego zespołu oraz dobrymi relacjami. Współpracownicy powinni ścierać się ze sobą w różnych tematach i dyskutować, lecz jednocześnie powinni ufać sobie i pomagać. Zbuduj najlepszy zespół, drużynę marzeń.

Pojęcia:

Współpraca — działalność prowadzona razem przez kilka podmiotów.

Podsumowanie

Idealny lider to osoba podejmująca ryzyko (odwaga) w drodze do znanego miejsca (wizja), postępująca uczciwie (spójność), znająca swoje słabości i ucząca się (pokora), patrząca w przyszłość (dalekowzroczność), skoncentrowana na obranym celu (skupienie) i pracująca zespołowo (współpraca).

Źródła:

Zdjęcia:


Leave a Reply

%d bloggers like this: