Jak wyznaczyć jasne i konkretne cele


 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.io/gantwexcelu

 

W momencie, gdy określasz cele projektu, pamiętaj, iż należy wyrażać je  w sposób jasny. Im bardziej konkretne są cele, tym większe prawdopodobieństwo na ich osiągniecie.

Oto kilka wskazówek do dobrego wyznaczania celów:

Cel opisuj w sposób zwięzły. Jeżeli na opis zużyjesz całą kartkę papieru, wiele osób go  nie przeczyta. Jeśli to zrobią, zapewne cel będzie dla nich niejasny bądź źle zinterpretowany.

Nie używaj technicznych określeń specyficznych dla danej branży. Własne pojęcia stosuje każda firma. Ze względu na dużą ilość specjalistycznych terminów bądź skrótów w innej części organizacji cel może mieć zupełnie inne znaczenie. Aby wyeliminować ryzyko nieporozumień, wyrażaj cele językiem zrozumiałym dla osób o różnym wykształceniu i doświadczeniu.

Wyznaczaj cele zgodnie z zasadą SMART

  • Szczegółowy – zawierający konkretny przekaz, bez miejsca na błędną interpretację.
  • Mierzalny – aby można było go zmierzyć, czyli liczbowo ocenić jego realizację.
  • Ambitny – aby wzbudzał ciekawość i chęć do działania, zmuszający Ciebie i Twoich współpracowników do opuszczenia strefy komfortu.
  • Realistyczny – możliwy do osiągnięcia.
  • Terminowy – określaj termin, wyznaczony czas osiągnięcia celu mobilizuje i daje możliwość kontrolowania.

SMART pomaga w prawidłowym wyznaczaniu celów, co z kolei zwiększa szansę na ich osiągnięcie. Wyznaczanie celów w ten sposób wymaga dogłębnego zanalizowania tego, co chcemy osiągnąć, tudzież sukces tak wyznaczonego celu zapewni nam większą satysfakcję, gdyż będzie to dokładnie to, co naprawdę zamierzaliśmy dokonać.

Miej kontrolę nad realizacją celów. Trzeba zadbać, żeby każdy z członków zespołu miał poczucie wpływu na osiągnięcie celu. Gdy nie ma takiego poczucia, zespół może nie dać z siebie wszystkiego.

Zdefiniuj cele. Czas i środki są zawsze ograniczone. Jeśli nie określisz danego celu nie będziesz dążyć do jego realizacji.

Upewnij się ze osoby zaangażowane w projekt zgadzają się na cele. Kiedy inni zgadzają się na dany cel, istnieje większa pewność, iż osiągniecie go  będzie oznaczało sukces dla każdego. Jeżeli inni nie zgadzają się na Twoje cele, postaraj się je weryfikować tak długo, aż się zgodzą.

 

Podsumowanie

Podsumowując, definiując cele skorzystaj z techniki SMART oraz zadbaj, aby były one zrozumiałe i zaakceptowane przez zespół

Źródła:

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.io/gantwexcelu


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *