Modele cyklu życia projektu

 


Czym jest model?

Model jest uproszczonym obrazem fragmentu rzeczywistości. Pomijane są w nim rzeczy nieistotne.

Po co tworzyć model?

Model stosowany jest w celu ułatwienia zrozumienia danego zagadnienia oraz dostrzeżenia głównych praw i zależności w nim występujących.

Czym jest cykl życia projektu?

Cykl życia projektu to uporządkowany zbiór wszystkich faz (etapów) projektu — od początku od końca.

Czym jest etap projektu?

Etapem (fazą) projektu nazywamy grupę zadań, których wyróżnia wspólny cel oraz specyficzny charakter.

Do czego przydaje się model cyklu życia projektu?

Model cyklu życia ułatwia zaplanowanie oraz realizację projektu. Dzieje się to poprzez ułatwienie zrozumienia wszystkim zainteresowanym odpowiedzi na pytanie: jak przebiega projekt. Model cyklu życia ułatwia optymalizację kosztów i czasu projektu oraz maksymalizację płynących z niego korzyści.

Jakie są modele cyklu życia projektu?

W literaturze przedmiotu zdefiniowanych zostało wiele modeli cyklu życia. Prawie każda metodyka zarządzania projektem, podejście do zarządzania nim (np. kaskadowe, zwinne, extreme), a nawet wiele organizacji i specjalistów, mają własny model cyklu życia. Przykładowo, możemy wyróżnić następujące modele cyklu życia:

Podział modeli cyklu życia projektu ze względu na:

 • Specjalistę
  • J.P. Lewis
  • R. Keeling
  • W. Kruger
  • R. Haberfellner
  • J. R. Meredith, S. J. Mantel
  • N. Mingus
 • Metodykę
  • PMBOK
  • Prince2
  • AgilePM
 • Podejście
  • Kaskadowe
   • Model liniowy
   • Model stopniowy
  • Zwinne (Agile)
   • Model iteracyjny
   • Model adaptacyjny
  • Ekstremalne (Extreme)
   • Model ekstremalny
  • Emertxe
   • Model ekstremalny
 • Organizację
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 — 2013

Podział modeli cyklu życia projektu ze względu na specjalistę:

J.P. Lewis

Fazy cyklu życia projektu:

Koncepcja Definicja Projektowanie Rozwój Zastosowanie Zakończenie

R. Keeling

Fazy cyklu życia projektu:

Konceptualizacja Planowanie Wdrożenie Zakończenie

W. Kruger

Fazy cyklu życia projektu:

Impuls Planowanie Realizacja Włączanie

R. Haberfellner

Fazy cyklu życia projektu:

Impuls Studia wstępne Studia główne Studia szczegółowe

J. R. Meredith, S. J. Mantel

Fazy cyklu życia projektu:

Koncepcja Selekcja Planowanie, Sterowanie, Monitorowanie i Kontrola Ocena i zakończenie

N. Mingus

Fazy cyklu życia projektu:

Planowanie Praca Ewaluacja

Podział modeli cyklu życia projektu ze względu na metodykę:

PMBOK

Fazy cyklu życia projektu:

Inicjowanie Planowanie Wykonanie (w tym Monitorowanie i Kontrolowanie Zamykanie

Prince2

Fazy cyklu życia projektu:

Przygotowanie Inicjowanie Realizacja Zamykanie

AgilePM

Fazy cyklu życia projektu:

Tworzenie wizji Planowanie adaptacyjne Eksploracja Adaptacja Zamknięcie

Podział modeli cyklu życia projektu ze względu na podejście:

Kaskadowe

Model liniowy

Fazy cyklu życia projektu:

Zakres Plan Rozpoczęcie Monitorowanie i kontrola Zamknięcie

Model stopniowy

Fazy cyklu życia projektu:

Zakres Plan Rozpoczęcie stopnia Monitorowanie i kontrola Zamknięcie stopnia Czy następny stopień (powrót do Rozpoczęcie stopnia lub pójście do Zamknięcie) Zamknięcie

Zwinne (Agile)

Model iteracyjny

Fazy cyklu życia projektu:

Zakres Iteracja planowania Iteracja rozpoczęcia Iteracja monitorowania i kontroli Iteracja zamknięcia Czy następna iteracja (powrót do Iteracja planowania lub pójście do Zamknięcie) Zamknięcie

Model adaptacyjny

Fazy cyklu życia projektu:

Zakres Cykl planowania Cykl rozpoczęcia Cykl monitorowania i kontroli Cykl zamknięcia Czy następny cykl (powrót do Cykl planowania lub pójście do Zamknięcie) Zamknięcie

Ekstremalne (Extreme)

Model ekstremalny

Fazy cyklu życia projektu:

Zakres Faza planowania Faza rozpoczęcia Faza monitorowania i kontroli Faza zamknięcia Czy następna faza (powrót do Faza planowania lub pójście do Zamknięcie) Zamknięcie

Emertxe

Fazy cyklu życia projektu:

Zakres Faza planowania Faza rozpoczęcia Faza monitorowania i kontroli Faza zamknięcia Czy następna faza (powrót do Faza planowania lub pójście do Zamknięcie) Zamknięcie

Podział modeli cyklu życia projektu ze względu na organizację:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 — 2013

Fazy cyklu życia projektu:

Programowanie Identyfikacja Formułowanie Finansowanie Wdrażanie Ewaluacja (koniec lub powrót do punktu Programowanie)

W kolejnych artykułach przyjrzymy się dokładniej poszczególnym fazom modelu cyklu życia według PMBOK. Wszystkie artykuły z serii: Cykl życia projektu znajdziesz tutaj: https://kierownikprojektu.com/artykuly/podstawy-zarzadzania-projektami/cykl-zycia-projektu/.

Zobacz podobne wpisy:

Źródła:

Zdjęcia:


Dodaj komentarz

%d bloggers like this: