Modele cyklu życia projektu


 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.com/gantwexcelu

Czym jest model?

Model jest uproszczonym obrazem fragmentu rzeczywistości. Pomijane są w nim rzeczy nieistotne.

Po co tworzyć model?

Model stosowany jest w celu ułatwienia zrozumienia danego zagadnienia oraz dostrzeżenia głównych praw i zależności w nim występujących.

Czym jest cykl życia projektu?

Cykl życia projektu to uporządkowany zbiór wszystkich faz (etapów) projektu — od początku od końca.

Czym jest etap projektu?

Etapem (fazą) projektu nazywamy grupę zadań, których wyróżnia wspólny cel oraz specyficzny charakter.

Do czego przydaje się model cyklu życia projektu?

Model cyklu życia ułatwia zaplanowanie oraz realizację projektu. Dzieje się to poprzez ułatwienie zrozumienia wszystkim zainteresowanym odpowiedzi na pytanie: jak przebiega projekt. Model cyklu życia ułatwia optymalizację kosztów i czasu projektu oraz maksymalizację płynących z niego korzyści.

Jakie są modele cyklu życia projektu?

W literaturze przedmiotu zdefiniowanych zostało wiele modeli cyklu życia. Prawie każda metodyka zarządzania projektem, podejście do zarządzania nim (np. kaskadowe, zwinne, extreme), a nawet wiele organizacji i specjalistów, mają własny model cyklu życia. Przykładowo, możemy wyróżnić następujące modele cyklu życia:

Podział modeli cyklu życia projektu ze względu na:

 • Specjalistę
  • J.P. Lewis
  • R. Keeling
  • W. Kruger
  • R. Haberfellner
  • J. R. Meredith, S. J. Mantel
  • N. Mingus
 • Metodykę
  • PMBOK
  • Prince2
  • AgilePM
 • Podejście
  • Kaskadowe
   • Model liniowy
   • Model stopniowy
  • Zwinne (Agile)
   • Model iteracyjny
   • Model adaptacyjny
  • Ekstremalne (Extreme)
   • Model ekstremalny
  • Emertxe
   • Model ekstremalny
 • Organizację
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 — 2013
.

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.com/gantwexcelu

Podział modeli cyklu życia projektu ze względu na specjalistę:

J.P. Lewis

Fazy cyklu życia projektu:

KoncepcjaDefinicjaProjektowanieRozwójZastosowanieZakończenie

R. Keeling

Fazy cyklu życia projektu:

KonceptualizacjaPlanowanieWdrożenieZakończenie

W. Kruger

Fazy cyklu życia projektu:

ImpulsPlanowanieRealizacjaWłączanie

R. Haberfellner

Fazy cyklu życia projektu:

ImpulsStudia wstępneStudia główneStudia szczegółowe

J. R. Meredith, S. J. Mantel

Fazy cyklu życia projektu:

KoncepcjaSelekcjaPlanowanie, Sterowanie, Monitorowanie i KontrolaOcena i zakończenie

N. Mingus

Fazy cyklu życia projektu:

PlanowaniePracaEwaluacja

Podział modeli cyklu życia projektu ze względu na metodykę:

PMBOK

Fazy cyklu życia projektu:

InicjowaniePlanowanieWykonanie (w tym Monitorowanie i KontrolowanieZamykanie

Prince2

Fazy cyklu życia projektu:

PrzygotowanieInicjowanieRealizacjaZamykanie

AgilePM

Fazy cyklu życia projektu:

Tworzenie wizjiPlanowanie adaptacyjneEksploracjaAdaptacjaZamknięcie

Podział modeli cyklu życia projektu ze względu na podejście:

Kaskadowe

Model liniowy

Fazy cyklu życia projektu:

ZakresPlanRozpoczęcieMonitorowanie i kontrolaZamknięcie

Model stopniowy

Fazy cyklu życia projektu:

ZakresPlanRozpoczęcie stopniaMonitorowanie i kontrolaZamknięcie stopniaCzy następny stopień (powrót do Rozpoczęcie stopnia lub pójście do Zamknięcie)Zamknięcie

Zwinne (Agile)

Model iteracyjny

Fazy cyklu życia projektu:

ZakresIteracja planowaniaIteracja rozpoczęciaIteracja monitorowania i kontroliIteracja zamknięciaCzy następna iteracja (powrót do Iteracja planowania lub pójście do Zamknięcie)Zamknięcie

Model adaptacyjny

Fazy cyklu życia projektu:

ZakresCykl planowaniaCykl rozpoczęciaCykl monitorowania i kontroliCykl zamknięciaCzy następny cykl (powrót do Cykl planowania lub pójście do Zamknięcie)Zamknięcie

Ekstremalne (Extreme)

Model ekstremalny

Fazy cyklu życia projektu:

ZakresFaza planowaniaFaza rozpoczęciaFaza monitorowania i kontroliFaza zamknięciaCzy następna faza (powrót do Faza planowania lub pójście do Zamknięcie)Zamknięcie

Emertxe

Fazy cyklu życia projektu:

ZakresFaza planowaniaFaza rozpoczęciaFaza monitorowania i kontroliFaza zamknięciaCzy następna faza (powrót do Faza planowania lub pójście do Zamknięcie)Zamknięcie

Podział modeli cyklu życia projektu ze względu na organizację:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 — 2013

Fazy cyklu życia projektu:

ProgramowanieIdentyfikacjaFormułowanieFinansowanieWdrażanieEwaluacja (koniec lub powrót do punktu Programowanie)

W kolejnych artykułach przyjrzymy się dokładniej poszczególnym fazom modelu cyklu życia według PMBOK. Wszystkie artykuły z serii: Cykl życia projektu znajdziesz tutaj: https://kierownikprojektu.com/artykuly/podstawy-zarzadzania-projektami/cykl-zycia-projektu/.

Zobacz podobne wpisy:

Źródła:

Zdjęcia:


Leave a Reply

%d bloggers like this: