Faza 3 — Wykonywanie, monitorowanie i kontrolowanie — Cykl życia projektu


Wszyscy mamy różne pomysły. Same pomysły nie mają jednak żadnego znaczenia. Liczy się tylko ich realizacja. Liczy się efekt! Zapraszam do artykułu: Faza 3 — Wykonywanie, monitorowanie i kontrolowanie — Cykl życia projektu. Wszystkie artykuły z serii: Cykl życia projektu znajdziesz tutaj: https://kierownikprojektu.com/artykuly/podstawy-zarzadzania-projektami/cykl-zycia-projektu/.

Cel fazy Wykonywanie, monitorowanie i kontrolowanie

Spełnienie oczekiwań sponsora oraz stworzenie produktu projektu w ramach narzuconych ograniczeń.

Podejmowane działania podczas fazy Wykonywanie, monitorowanie i kontrolowanie

Działania można podzielić na trzy obszary:

 • Wykonywanie:
  • Otrzymanie zgody na rozpoczęcie projektu.
  • Zebranie zespołu projektowego.
  • Zapoznanie zespołu z projektem (misją, wizją, celami).
  • Przeszkolenie zespołu.
  • Przydzielenie zadań członkom zespołu.
  • Zarządzanie zespołem.
  • Przekazanie lub wdrożenie produktu.
 • Monitorowanie:
  • Zbieranie szczegółów wykonywanych zadań — czas rozpoczęcia, zakończenia, trwania, problemy i ich rozwiązania, uwagi.
  • Monitorowanie punktów krytycznych.
  • Monitorowanie kamieni milowych.
  • Monitorowanie realizowanych prac z harmonogramem projektu.
  • Monitorowanie budżetu i porównywanie z planowanym budżetem.
  • Monitorowanie stanu zespołu w kontekście: zadowolenia, motywacji, konfliktów, problemów, niejasności, niedoinformowania, nieobecności.z
 • Kontrolowanie:
  • Aktualizowanie i modyfikowanie planu projektu.
  • Wprowadzanie korekt do wymagań projektu.
  • Gromadzenie wymagań niemożliwych do wykonania i zbytecznych.
  • Pielęgnowanie przebiegu projektu w kontekście osiągnięcia jego celów.
  • Tworzenie raportów i sprawozdań.
  • Prowadzenie komunikacji z interesariuszami (przekazywanie raportów, omawianie szczegółowych wymagań).
  • Kontrolowanie oczekiwań interesariuszy.

Produkty fazy Wykonywanie, monitorowanie i kontrolowanie

 • Główny produkt projektu wraz z jego dokumentacją.
 • Raporty i sprawozdania z przebiegu prac.

Możliwe zakończenia fazy Wykonywanie, monitorowanie i kontrolowanie

 1. Akceptacja produktów tej fazy i przejście do czwartej fazy projektu — Zamykanie (więcej o fazie trzeciej — Zamykanie znajdziesz tutaj: https://kierownikprojektu.com/2019/11/14/faza-4-zamykanie…l-zycia-projektu/).
 2. Przedłużenie tej fazy i poprawienie jej produktów.
 3. Przerwanie i wpisanie projektu na listę projektów do możliwej realizacji w przyszłości.
 4. Zakończenie projektu.

Uwagi

Niestety, nie ma idealnej rady, jak wszyscy kierownicy projektów powinni postępować w tej fazie, aby osiągnąć sukces. Wszystko zależy od charakteru danego projektu. W jednym trzeba będzie zrobić produkt dokładnie z wytycznymi, a w innym może się ciągle zmieniać, ponieważ najważniejsze jest spełnienie oczekiwań klienta. Dobrym pomysłem będzie z pewnością obserwowanie bacznie otoczenia i odpowiadanie często na pytanie, po co to robimy i kto nam za to płaci.

I najważniejsze: kierownik projektu w tej fazie przede wszystkim odpowiada za komunikację w projekcie. Wobec tego poprawiaj regularnie swoje umiejętności komunikacyjne.

Zobacz podobne wpisy:

Źródła:

Zdjęcia:

.

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.com/gantwexcelu

 


Dodaj komentarz

%d bloggers like this: