Faza 4 — Zamykanie — Cykl życia projektu


 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.com/gantwexcelu

I w końcu projekt zakończony. To wdrożenie było trudno, ale tak bardzo satysfakcjonujące! Już po wszystkim!. Jeszcze tylko raporcik, zebrać doświadczenia, wyciągnąć wnioski i możemy świętować! Zapraszam do artykułu: Faza 4 — Zamykanie — Cykl życia projektu. Wszystkie artykuły z serii: Cykl życia projektu znajdziesz tutaj: https://kierownikprojektu.com/artykuly/podstawy-zarzadzania-projektami/cykl-zycia-projektu/.

Cel fazy Zamykania

Zapewnienie, że wszystkie wymagane prace zostały wykonane i zakończone, a cele osiagniete oraz zebranie wniosków i uwag z przeprowadzonego projektu w celu wykorzystania ich przy kolejnych pracach.

Podejmowane działania podczas fazy Zamykania

 • Ocena projektu.
 • Zamknięcie formalne.
 • Zamknięcie budżetu.
 • Poinformowanie wszystkich zainteresowanych o zakończeniu projektu.
 • Rozwiązanie zespołu i zwolnienie zasobów.
 • Podziękowanie osobom zaangażowanym.
 • Zgromadzenie wiedzy, przeanalizowanie i wyciągnięcie wniosków oraz poprawienie jej użyteczności i czytelności.
 • Zebranie szczegółowych informacji o zrealizowanym produkcie.
 • Świętowanie sukcesu.

Produkty fazy Zamykania

 • Końcowy raport z przebiegu projektu.
 • Doświadczenia projektowe.

Możliwe zakończenia fazy Zamykania

 1. Akceptacja produktów tej fazy i zakończenie projektu.
 2. Przedłużenie tej fazy i poprawienie jej produktów.

Uwagi

Wiele osób nie poświęca zbyt wiele uwagi tej fazie projektu. To ogromny błąd. Właśnie zakończyliśmy projekt, czyli przedsięwzięcie obarczone dużym ryzykiem. Po pierwsze: zakończmy je poprawnie. Napiszmy raport, pochwalmy się wynikami, zwolnijmy przydzielone nam zasoby, podziękujmy wszystkim: zespołowi za pracę, szefowi za wiarę w nas.

Zróbmy coś też dla siebie. Razem z naszym zespołem przeanalizujmy cały projekt. Jak mogliśmy zrobić go lepiej, co nam się udało, a co nie, co dawało nam szczęście, a co było udręką. Zastanówmy się, czy i jak mogliśmy tego uniknąć. Ten proces, zbierania i analizowania doświadczeń, nie jest dla siebie samego. On jest dla nas i naszej organizacji z przyszłości. Może już z jutra. Pomyślmy, co będzie istotne, gdy jutro będziemy realizowali podobny projekt? Może spis kontrahentów, a może plan marketingowy?

Zobacz podobne wpisy:

Źródła:

Zdjęcia:

.

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.com/gantwexcelu


Leave a Reply

%d bloggers like this: