Ryzyko w projekcie jako kluczowy czynnik sukcesu


 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.io/gantwexcelu

Jak wiemy już, projekt jest próbą wykorzystania pewnej szansy. Jednak z każdą szansą związane jest ryzyko. Dlatego też, gdy zaczynamy mówić o projekcie, musimy wiedzieć jedno: nie ma projektów bez ryzyka! Nie rezygnuje się z projektu, który ma dużą wartość, tylko dlatego, że jest ryzykowny. To, czego się spodziewamy, rzadko się zdarza. To, czego się najmniej spodziewamy, najczęściej będzie miało miejsce, dlatego też:

Zarządzaj ryzykiem – inaczej ryzyko będzie zarządzało Tobą!

Jak również, akceptuj tylko te projekty, które mają akceptowalny poziom ryzyka.

Ryzyko trzeba zidentyfikować i przeanalizować już przed rozpoczęciem projektu, chociaż  proces identyfikacji i analizy trwa aż do zakończenia projektu.

Przedstawię Wam procedurę zarządzania ryzykiem w PRINCE2, która składa się z pięciu kroków:

 1. Identyfikuj – w tym kroku identyfikowane są ryzyka mające wpływ na projekt. Ryzyka te są odnotowywane w Rejestrze Ryzyk.
 2. Oceniaj – w tym kroku ryzyka podlegają analizie. Oceniane są takie elementy, jak prawdopodobieństwo wystąpienia, wpływ na realizację celów projektu oraz bliskość, czyli czas, kiedy ryzyko może się zmaterializować.
 3. Planuj – krok ten obejmuje zaplanowanie działań zarządczych w reakcji na każde ryzyko. Planowane i oceniane mogą być więcej niż jedna reakcja w odniesieniu do każdego z ryzyk. W wyniku przedstawienia rekomendacji dokonywany jest wybór jednej reakcji na ryzyko.
 4. Wdrażaj – wybrane reakcje na ryzyka są następnie wdrażane, czyli realizowane są wcześniej zaplanowane działania wobec ryzyk.
 5. Komunikuj – ryzyko powinno być stale komunikowane w projekcie. Sposób i zakres komunikacji zależy od rodzaju interesariuszy w projekcie.

Każda metodologia zarządzania ryzykiem to jednak praca papierkowa. To się jednak opłaci, ponieważ brak zarządzania ryzykiem kosztuje znacznie więcej. Poniżej przedstawiłem źródła ryzyka w projektach, jak również jak możemy je zidentyfikować i ocenić.

Źródła ryzyka jakie możemy napotkać w projektach:

 • Z zewnątrz (polityka, prawo, instytucje)
 • Wewnętrzne – wynikające z właściwości procesu
 • Narzucone – uwarunkowania realizacyjne projektu (uwarunkowania technologiczne, kosztowe, terminowe)
 • Wprowadzone – wynikające z niedostatecznej wiedzy lub zaniedbań w działaniu

Identyfikacja ryzyka – narzędzia

 • wywiady z udziałowcami projektu
 • burze mózgów
 • listy kontrolne (checklist) – specyficzne dla branży
 • audyty produktu i procesów projektu
 • indywidualne zgłoszenia (zaangażowanie każdego członka zespołu, klientów i dostawców w zarządzanie ryzykiem)
 • eksperci („grupa delficka”)
 • Diagram Ishikawy (rybi szkielet)

Kwantyfikacja ryzyka, czyli jego ocena

Po zidentyfikowaniu ryzyk dla każdego ryzyka trzeba określić:

 • prawdopodobieństwo jego wystąpienia
 • konsekwencje

WARTOŚĆ RYZYKA = prawdopodobieństwo wystąpienia x konsekwencje 

Należy pamiętać, że mało prawdopodobne zdarzenie niekoniecznie powinno być pomijane.

Do oceny prawdopodobieństwa możemy użyć konkretnych narzędzi:

 • PERT (prawdopodobieństwo niedotrzymania terminu) i metody pokrewne
 • Drzewa decyzyjne, diagramy przyczynowo skutkowe
 • Symulacja
 • Gotowe tabele

jak i również do oceny konsekwencji:

 • ilościowej (np. wysokość kosztów, w tym np. koszty utraconych szans, wielkość kar)
 • słownej (skutek katastrofalny, krytyczny, marginalny, nieistotny)

Możemy użyć narzędzi jak przy prawdopodobieństwie wystąpienia:
ryz2

Sklasyfikować ryzyko możemy na różne sposoby, mi najbardziej do gustu przypadła macierz konsekwencji i prawdopodobieństwa.

Przykład klasyfikacji wartości ryzyka

 • wysokie ryzyko: wartość >5
 • średnie ryzyko:            wartość od 1 do 5
 • niskie ryzyko: wartość od 0 do 1

Wartość ryzyka możemy również rozszerzyć o inne czynniki, które są dla nas ważne.
Osobiście określam wartość ryzyka przy pomocy:

 • prawdopodobieństwa jego wystąpienia
 • konsekwencji
 • naszej zdolności do wczesnego wykrycia (oceniana w skali od 1 – na pewno będziemy o tym wiedzieli dostatecznie wcześnie, do 10 – zupełnie nie do przewidzenia).

Dzięki temu mogę obliczyć nową wartość ryzyka:

WARTOŚĆ RYZYKA =

prawdopodobieństwo wystąpienia x konsekwencje x nasza zdolność do wczesnego wykrycia

 

Praca domowa dla Was 🙂

Ocenić wartość ryzyka wycieczki rowerowej
ryz4

Zawsze warto planować i analizować co z danym ryzykiem zrobicie, dlatego też przeciwdziałajmy ryzyku poprzez planowanie przeciwdziałaniu ryzyka, czyli co można zrobić z ryzykiem:

 1. Wyeliminować lub zredukować
  1. normy w ofercie
  2. ustalony koszt zakupu
  3. zakupy u sprawdzonych dostawców
  4. terminy płatności związane z zakresem prac
  5. poprawność umowy
  6. rozważenie alternatywnych harmonogramów (np. dłuższa analiza wymagań)
 2. Przenieść na osobę trzecią
  1. wspólnika
  2. podwykonawcę
  3. klienta
  4. ubezpieczyciela
 • Kontrolować
  1. rezerwy
  2. działania korygujące
  3. osoby odpowiedzialne
  4. procedury postępowania

Myślę, iż te małe wskazówki pomogą Wam w określeniu ryzyk w Waszych projektach.
Zapewne do tematu ryzyka jeszcze wrócimy z racji obszerności tematu, więc śledźcie nas!

 

Źródło obrazka głównego:

 • https://pixabay.com/pl/photos/osi%C4%85gni%C4%99cia-kobieta-dziewczyna-1822503/

Źródło pozostałych obrazków:

 • Praca własna

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.io/gantwexcelu


1 thought on “Ryzyko w projekcie jako kluczowy czynnik sukcesu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *