Szybciej czy dokładniej? Czas czy jakość? Zarządzanie Lean vs. Waterfall.


Prawo Boyd’a: „Szybkość iteracji jest lepsza od jej jakości” 

Colonel John Boyd był pilotem i projektantem sił powietrznych, którego zainteresowaniem były „pojedynki 1 na 1 samolotów w ich osiągnięciach” (ang. dogfights). Szczególnie zainteresował się pojedynkiem między dwoma dobrze mu znanymi modelami (lata 50-te), gdzie z perspektywy osiągów i pracy projektanta słabszy samolot pokonywał bardziej zaawansowany. Boyd zauważył pewien szczegół, że kluczem do wygranej nie jest lepsze planowanie manewrów i obserwacja, ale szybsze planowanie i szybsze wyciąganie wniosków. Technicznie gorszy samolot zyskiwał przewagę przez hydrauliczny układ sterowania, przez który można było łatwiej i szybciej sterować samolotem niż manualnym układem sterowania jego potencjalnie lepszego brata. Prawo Boyd’a: „Speed of iteration beats quality of iteration”.   

Speed wins, zarządzanie Lean vs. Waterfall

Szybciej czy dokładniej? Czas i jakość to dwa z głównych czynników projektu, które mają bezpośredni wpływ na jego powodzenie. Choć wydawałoby się, że lepszy jest produkt o dobrej jakości niż ten stworzony jak najszybciej i o niepełnej funkcjonalności, to jeśli przypatrzymy się różnicom tradycyjnej metody zarządzania Waterfall i Lean, okaże się, że wybierając tą drugą mamy dużo większe szanse na sukces przedsięwzięcia.

Wcielając pomysł w życie i tworząc produkt, zaczynamy od etapu planowania, gdzie podejmujemy kluczowe decyzje. Określamy cele projektu oraz oczekiwania, by następnie zabrać się do pracy – projektujemy, tworzymy, testujemy i próbujemy sprzedać (produkt trafia do grupy docelowej określonej podczas planowania). Tak wygląda schemat Waterfall.

21. Proces powstawania produktu jakiej się spodziewamy.

Przez prędkość zmian od nas niezależnych i dużą ilość czynników zewnętrznych oddziałujących na nasz projekt, Waterfall pozostawia pewną kwestię, która potrafi zniszczyć każdy pomysł. Wyżej opisany proces przygotowania finalnego produktu jest często długi i w czasie jego trwania nie da się (lub jest bardzo ciężko) wprowadzić zmian koncepcyjnych lub modyfikować założenia projektu. Skutkuje to stworzeniem produktu, który będzie przestarzały, ponieważ w czasie jego powstawania pojawiła się nowa technologia, lub słabo się sprzeda, ponieważ pojawiła się konkurencja oferująca ten sam lub lepszy produkt. Odwołując się do tej sytuacji, której nikomu nie życzę, przywołam wszystkim znane powiedzenie: kto pierwszy ten lepszy. Jak stworzyć produkt szybko, dokładnie i maksymalnie skutecznie?

Na etapie planowania projektu w przypadku zwinnego zarządzania, oprócz standardowych założeń i celów powinniśmy podzielić proces powstawania produktu na tzw. iteracje. Iteracja będzie okresem, w którym powstanie funkcjonalna część produktu. Iteracja powinna trwać jak najkrócej, jednak z jej końcem musimy mieć mniej lub bardziej funkcjonalny prototyp. Kolejna iteracja będzie miała na celu udoskonalenie, czyli np. dodanie nowych funkcji lub poprawienie tych słabo działających.

32. Proces powstawania produktu w rzeczywistości.

Prawdziwym gamechangerem w zwinnym zarządzaniu jest przerwa między iteracjami. Podczas niej zespół ma chwilę, aby zastanowić się, czy założenia z początku projektu są aktualne i czy nie trzeba ich zmodyfikować. Dodatkowo przed rozpoczęciem kolejnej iteracji ma możliwość zebrać dane z zewnętrznego otoczenia projektu, czyli zmian w technologii, sytuacj h na temat powstałego pierwowzoru produktu. Zbierając te wszystkie informacje, możemy rozpocząć kolejną iterację z myślą, że finalna wersja pomysłu będzie naszym sukcesem.

Można podsumować to następująco. W świecie dynamicznych zmian przewagę i większe szanse na sukces zdobywają ci, którzy szybciej przetestują swój pomysł (obojętnie czy finalny, czy w zbliżonej wersji). Podczas trwania projektu, nie można trwać w przekonaniu, że wszystkie założenia i cele są dobre, trzeba stale być przygotowanym na pojawienie się potrzeby zmian. Tu pojawia się problem, ponieważ nie wiadomo, które z założeń wymagają odświeżenia. Na szczęście stosując iteracje i mając mniej lub bardziej funkcjonalną wersję produktu, można odpowiednio panować i zarządzać projektem, słusznie nastawiając się na dobre wyniki i konwersje.

43. Porównanie Lean i Waterfall.

Minimum viable product (MVP)

W środowisku startup’owym istnieje pojęcie minimalnie żywotnego produktu (ang. minimum viable product), w skrócie MVP. MVP to wersja produktu, która powstaje minimalnym kosztem i nakładem pracy, a prezentuje główne funkcje i cel naszego pomysłu. Dzięki MVP łatwo stwierdzimy czy mamy szansę na sukces, określimy nasze mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia posiadając namacalną wstępną wersję produktu oraz zbierając informacje zwrotne od osób, które będą miały okazję z niego korzystać lub go po prostu zobaczyć. Jeśli zastanawiasz się nad swoim pomysłem na projekt czy startup, a może pracujesz w firmie i chcesz wprowadzić nowego rodzaju produkt, warto przystąpić do pierwszej iteracji i stworzyć swoje MVP.

Pomimo zalet korzystania z iteracji w projekcie, zdaję sobie sprawę, że nie we wszystkich przedsięwzięciach można je łatwo wdrożyć i stosować. Jednak uważam, że wiedza o nich jest bardzo wartościowa dla każdej głowy pełnej pomysłów i nie tylko. Dzięki temu możemy zapobiec niepowodzeniom związanym z powstaniem złego produktu i porażki projektu, czyli tego, czego każdy z nas obawia się na początku wdrażania pomysłu w życie. Opisane wyżej iteracje są tożsame ze sprintami stosowanymi w praktyce Scrum, o której znajdziecie więcej na naszym blogu (linki poniżej).

A teraz życzę wszystkim udanych iteracji i sukcesów w prowadzeniu projektów 🙂

5

Artykuły o tematyce dotyczącej Scrum’a na naszym blogu:

Ile osób w zespole Scrum?
https://kierownikprojektu.com/2017/09/14/ile-osob-w-zespole-scrum/

Scrum w pigułce cz. 2
https://kierownikprojektu.com/2017/08/02/scrum-w-pigulce-cz-2/

Scrum w pigułce cz. 1
https://kierownikprojektu.com/2017/05/31/scrum-w-pigulce-cz-1/

Scrum
https://kierownikprojektu.com/2016/10/26/scrum/

Biegaj sprinty
https://kierownikprojektu.com/2016/09/08/biegaj-sprinty/

 

Źródła:

  1. https://www.slideshare.net/brikis98/startup-dna?ref=https://productvision.pl/2013/startup-dna-formula-stojaca-za-sukcesem-startupu/
  2. https://blog.codinghorror.com/boyds-law-of-iteration/
  3. http://www.biznesowerewolucje.com/mvp-minimum-viable-product-praktycznie/
  4. https://productvision.pl/2013/startup-dna-formula-stojaca-za-sukcesem-startupu/

 


Dodaj komentarz