Oszacowanie czasu trwania zadań


 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.io/gantwexcelu

 

Każdy z nas wie, ile zajmie nam gotowanie jajka bądź zrobienie kanapki, potrafimy to dość dokładnie oszacować. Gorzej jest, kiedy szacujemy rzeczy, które robimy dość rzadko np. uczenie się do egzaminu 🙂

Projekty w swoim założeniu przewidują, iż będziemy robić rzeczy niestandardowe, które robimy pierwszy raz bądź wykonaliśmy je raptem kilka razy w życiu. Aby dość dokładnie oszacować czas tych działań pokażę kilka rzeczy, jakie warto zrobić przed oszacowaniem.

 • Przede wszystkim dość dokładnie zdefiniuj charakter działania, jakie masz wykonać, czyli pełen zakres prac, jakie trzeba wykonać przy danym zadaniu
 • Podziel działania na mniejsze elementy tak, aby ich czas trwania nie przekraczał 10 dni roboczych
 • Staraj się precyzyjnie określić początek i koniec działań
 • W szacowanie oczywiście zaangażuj osoby, które będą te działania wykonywać
 • Staraj się minimalizować marginesy bezpieczeństwa, czyli czas jaki dodajemy do zadania „na wszelki wypadek”
  • Jeśli wiesz, że dane zadanie jesteś w stanie wykonać w 4 dni, ale zastosujesz 50% margines bezpieczeństwa, wydłużając czas realizacji do 6 dni, to szanse, iż zrobisz zadanie w czasie krótszym niż te 6 dni, spadają do zera.

Z pomocą w oszacowaniu czasu przychodzi nam metoda Program Evaluation and Review Technique (PERT). Jest to metoda analizy sieciowej, w której czas trwania zadania traktowany jest jako zmienna losowa mogąca przybrać określone wartości opisywanym przez rozkład beta. Na jego podstawie obliczana jest średnia wartość czasu trwania zadania.

Wartość oczekiwana czasu  zadania (Te) obliczana jest poniższym wzorem:

Te = ( O + 4M + P) / 6

 • Wartość optymistyczna (O) – jeśli dane zadanie wykonasz 10 razy, to w 9 przypadkach jego czas trwania będzie większy lub równy tej wartości
 • Wartość najbardziej prawdopodobna (M) – jeśli dane zadanie wykonasz 10 razy, to czas jego trwania będzie równy tej wartości w co najmniej 6 przypadkach
 • Wartość pesymistyczna (P) – jeśli dane zadanie wykonasz 10 razy, to w 9 przypadkach jego czas trwania będzie mniejszy bądź równy tej wartości

Oczywiście część projektów ma bardzo dużą ilość zadań i ciężko byłoby metodą PERT określać czas trwania dla każdego działania. W takim wypadku warto oszacować chociaż kamienie milowe waszego projektu, aby wiedzieć jak długo projekt może potrwać i czy wyrobicie się w czasie.

Do najważniejszych zalet metody PERT należą:

 • możliwość zarządzania czasem przy dużych i złożonych projektach
 • nieskomplikowane obliczenia
 • możliwość oceny ryzyka czasowego ukończenia zadań i projektu
 • możliwość szacowania prawdopodobieństwa ukończenia zadań jak i całego projektu w zadanym terminie

Wady metody PERT to przede wszystkim:

 • mała elastyczność metody w trakcie realizacji projektu ze względu na deterministyczny charakter sieci
 • duża subiektywność przy ocenie czasów realizacji zadań

 

Fot. https://www.pexels.com/photo/person-writing-on-white-paper-4219520/

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.io/gantwexcelu


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *