Rodzaje struktur organizacyjnych cz.1 – Struktura funkcyjna

https://www.pexels.com/photo/photo-of-kid-sitting-on-a-chair-2791654/

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.io/gantwexcelu

W ostatnich latach projekty stały się sposobem pracy w wielu organizacjach. W przeszłości długofalowe przedsięwzięcia, dziś często 1-2 miesięczna praca zespołu. W najbliższych postach pokażę Wam, jak projekty są realizowane w różnych strukturach organizacyjnych:

 • Tradycyjnej strukturze funkcyjnej
 • Zorientowanej na projekty strukturze projektowej
 • Strukturze macierzowej łączącej dwie powyższe

W tym poście przedstawiam wciąż najczęściej spotykaną strukturę funkcyjną.

https://www.pexels.com/photo/photo-of-kid-sitting-on-a-chair-2791654/


Struktura funkcyjna

Struktura funkcjonalna opiera się na zasadzie specjalizacji w zakresie funkcji kierowniczych. Organizuje zasoby posiadające podobną wiedzę lub umiejętności łącząc ich w grupę funkcyjną. Przykład takiej grupy został wyszczególniony na rysunku poniżej. Zarządzanie w tej strukturze jest przeprowadzane za pomocą ściśle określonych zależności hierarchicznych. Na przykładzie widać, iż wszyscy pracownicy pełniący w tej organizacji poszczególne funkcje, przydzieleni są do danego Dyrektora funkcyjnego, a ten z kolei podlega Dyrektorowi zarządzającemu.Tego typu struktury wprowadzone zostały po raz pierwszy przez Fredericka Winslowa Taylora. Efektywne zarządzanie w ramach tej struktury wymaga ścisłej współpracy, wzajemnego zaufania, porozumienia, umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Zalety takiej struktury to:

 • Grupy funkcyjne stanowią duży zasób wiedzy i umiejętności z zakresu danej dziedziny, pracując w projekcie dalej mogą tę wiedzę specjalistyczną zgłębiać.
 • Dość jasno zdefiniowana komunikacja i jasne podejmowanie decyzji, które zapewniają stałe wsparcie w projekcie, który grupa realizuje.
 • Taka struktura zapewnia pracownikom przyjazne środowisko pracy, koncentrujące się na jednej dziedzinie.
 • Dość jasna i stabilna struktura.

Oczywiście ta struktura ma również minusy:

 • Utrudnia ona efektywną współpracę miedzy grupami funkcyjnymi, .
 • Pracowników interesuję tylko wykonanie zadań z dziedziny w jakiej specjalizuje się dana grupa.
 • Brak zainteresowania celami, jakie maja inne grupy, które wchodzą w skład danej organizacji, czyli cele zespołów są sprzeczne z celami projektu
 • Problemy z uzyskaniem wsparcia dla swojego projektu przez inne grupy tego samego typu.
 • Brak jasno zarysowanej roli kierownika projektu.
 • Trudny dostęp do szybkiej informacji

Struktura funkcyjna daje kierownikowi projektu dość wąski zakres władzy nad członkami zespołu. W rzeczywistości jest on tak naprawdę koordynatorem, a nie kierownikiem projektu. Nadzór nad osobami zaangażowanymi w projekt, a także nad budżetem projektu pełnią kierownicy funkcyjni.

Gdzie taka struktura jest najbardziej pożądana?

Z pewnością dla średniej firmy o ograniczonym asortymencie zasobów, gdyż w efektywny sposób wykorzystuje specjalizowane zasoby. Struktura ta uaktywnia spożytkowanie  wyspecjalizowanych umiejętności tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Natomiast system podejmowania decyzji ma dużą elastyczność i możliwość szybkiego korygowania w razie nietrafności lub zmieniających się parametrów otoczenia.

Zdjęcia:

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.io/gantwexcelu


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *