Krzywa Bólu a planowanie w projektach


 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.io/gantwexcelu

Jak już wiecie planowanie to jedna z najważniejszych funkcji zarządzania w projekcie, osobiście moim zdaniem jest to też najważniejszy etap zarządzania projektem.

W planowaniu można wyróżnić kilka głównych zadań:

  • ustalenie celu, celów pośrednich, grupy klientów, korzyści dla nich
  • określenie zadań oraz czynności niezbędnych do realizacji projektu
  • określenie czasu trwania zadań oraz wyznaczenie kamieni milowych i ścieżki krytycznej
  • przypisanie zasobów (ludzkich, materialnych, niematerialnych i nominalnych) do realizacji poszczególnych czynności
  • oszacowanie oraz rozplanowanie kosztów w czasie oraz budżetowanie projektu

Są jeszcze inne elementy które mogą zaliczać się do planowania jak określenie ryzyka, planu jakości, komunikacji w projekcie etc. jednak są to już elementy opcjonalne w początkowych etapach planowania.

W tym poście chciałbym nawiązać bardziej do krzywej bólu

Rys.1 Krzywe bólu

Na podstawie http://www.zarzadzaj-soba.pl/2013/01/planowanie-to-naturalne.html

 

Powyżej przedstawiona jest krzywa bólu w cyklu zarządzania projektem. Jak możemy zauważyć, gdy realizujemy projekt, który został dobrze zaplanowany ból narasta w początkowych etapach trwania projektu natomiast wraz z upływem czasu trwania przedsięwzięcia zmniejsza się i jest bliski zera.
Natomiast w podejściu bez dobrego planowania lub nawet bez planowania ból w początkowej fazie projektu jest znikomy, ale wraz ze wzrostem czasu ból ten coraz bardziej narasta i osiąga bardzo duże wartości.

Czym jest poziom bólu?
Ból należy rozumieć jako metaforę ponoszonych kosztów, straty czasu oraz frustracji kierownika projektu i zespołu projektowego.

Niestety złe i marginalne podejście do etapu planowania praktycznie prawie zawsze kończy się porażką projektu.

Krzywe bólu pokazują jak ważne jest planowanie w projektach i dlaczego warto planować nie tylko projekty 😉
Spójrzcie na swoje zakupy które robicie w supermarkecie, gdy wcześniej w domu wyszukajcie potrzebne produkty oraz zróbcie listę zakupów to wasz ból będzie tylko podczas robienia listy i zadawania sobie pytania czemu tak dużo ;)? Wraz z robieniem zakupów zdajecie sobie sprawę, że jednak było to nam potrzebne i cena przy kasie już jest przyswajalna. Natomiast jeżeli nie zaplanujecie zakupów Wasz ból przy kasie może być czasami bardzo silny.

Życzę samych owocnych planów projektowych oraz nie tylko 😉 tymczasem uciekam do sklepu 😉 Cześć 🙂

 

Źródła:

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.io/gantwexcelu


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *