KANBAN

https://www.pexels.com/photo/schedule-planning-startup-launching-7376/

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.io/gantwexcelu

Kanban to opracowana w latach pięćdziesiątych w Japonii metoda sterowania produkcją, co ciekawe w wolnym tłumaczeniu można ująć jako – widoczny spis. W znaczeniu wywodzącym się z języka japońskiego Kanban oznacza: szyld, billboard, tablicę informującą. Dziś metoda Kanban jest często adoptowana do wytwarzania oprogramowania i coraz głębiej zakorzenia się w projektach informatycznych, ale i nie tylko.

kanba

W dość szybkim skrócie ideę Kanban oddaje określenie „7 x żadnych”:

 • żadnych braków,
 • żadnych opóźnień,
 • żadnych zapasów,
 • żadnych kolejek – gdziekolwiek i po cokolwiek,
 • żadnych bezczynności,
 • żadnych zbędnych operacji technologicznych i kontrolnych,
 • żadnych przemieszczeń.

Charakterystyczną cechą metody KANBAN jest praktyczna likwidacja magazynów przedprodukcyjnych, co powoduje, że zapas produkcyjny znajduje się na miejscu pracy, likwiduje również magazyny międzyoperacyjne i wyrobów gotowych.

Wyobraźmy sobie, że gotowe materiały bądź półfabrykaty są dostarczane z godzinową dokładnością, dzięki rezerwom i elastyczności procesu możliwe jest wyprodukowanie niemal dowolnej rzeczy w każdej chwili, a zlecenia są ściśle zsynchronizowane z zamówieniami otrzymywanymi od klientów.

Zaobserwowane podobieństwo pomiędzy procesem produkcji oraz wytwarzania oprogramowania skłoniło zarządzających do zaadoptowania zasad Kanban do warunków i sposobów funkcjonowania zespołów programistycznych. Koncepcję wykorzystania metody Kanban w inżynierii oprogramowania przedstawiono w 2010 w książce Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business.

Jako jeden z głównych celów zastosowania koncepcji Kanban w inżynierii oprogramowania jest terminowe dostarczenie klientom oprogramowania o wysokiej jakości. Kanban umożliwia sprawowanie pełnej kontroli nad procesem tworzenia oprogramowania, pozwala na wyeliminowanie przyczyn nieefektywności i zwiększenie produktywności.

3 główne zasady Kanban

Wizualizacja, czyli przedstawienie kolejnych etapów procesów na tablicy Kanban np. analiza, wytwarzanie, testowanie, wdrażanie, zadania ukończone. Następnie zapisanie zadań na kartkach i umieszczenie w odpowiednich kolumnach.

Ograniczenie pracy cząstkowej tzw. work in progress, czyli ustalenie maksymalnej dopuszczalnej liczby zadań, które mogą znajdować się w danej kolumnie.

Zarządzanie przepływem, czyli systematyczny pomiar takich wartości, jak czas i płynność wykonywania zadań, w celu optymalizacji procesów.

Efekty wprowadzenia Kanban w Toyota

Ryzyko wprowadzenia Kanban jest duże, jednak jak dowodzi przykład Toyoty, może być ono bardzo opłacalne. Już po trzech latach od wprowadzenia metody Kanban , osiągnięto tam następujące wyniki:

 • 30% wzrost produkcji,
 • 60% redukcja wszelkich zapasów,
 • 90% redukcja braków,
 • 15% redukcja przestrzeni produkcyjnej.

Kilka słów o tablicy Kanban

Tablica Kanban to jedno z narzędzi wykorzystywanych w celu implementacji metody Kanban do zarządzania procesami i projektami w organizacjach.

Tablice Kanban są odmianą tradycyjnego systemu kanban, polegającego na takim organizowaniu procesu wytwórczego, aby każda komórka organizacyjna produkowała dokładnie tyle, ile w danej chwili jest potrzebne, opartego na cyrkulacji kart wyrobów oraz analizie przepływu kart.

Na tablicy Kanban znajdują się zadania do realizacji, przedstawione przy pomocy kolorowych kart. Karty są przesuwane od lewej do prawej strony przez kolejne kolumny tablicy, które odpowiadają następującym po sobie etapom procesu. Najczęściej spotyka się tablice z podziałem na trzy kolumny:

 • Do zrobienia,
 • W toku,
 • Zrobione.

https://www.pexels.com/photo/two-woman-having-conversation-1181481/

Oczywiście każdy dostosowuje tablicę do własnego procesu/projektu tak aby jak najbardziej odzwierciedla realia. Tablicę wieszamy tak, aby cały zespół miał do niej swobodny dostęp.

Tablica Kanban może być stosowana w wielu dziedzinach życia, na przykład:

 • tworzeniu oprogramowania,
 • marketingu,
 • zarządzania samym sobą.

Proste 3 zasady prowadzenia tablicy Kanban

 • wizualizacja procesu – podział na etapy i przedstawienie ich w postaci kolejnych kolumn,
 • określenie limitów pracy w toku,
 • prowadzenie systematycznego pomiaru i optymalizacja procesu.

Narzędzia wspomagające Kanban

Istnieje wiele narzędzi pomagające Kanban. Poniżej wymieniam kilka najbardziej ciekawych:

 • Trello,
 • AgileZen,
 • LeanKit Kanban,
 • JIRA.

Zobacz podobne wpisy:

 

Źródła:

 • Marcus Hammarberg, Joakim Sunden, Kanban, zobacz jak skutecznie zarządzać pracą
 • Mikiharu Aoki: Jak działa fabryka Toyoty
 • Kanban Guide: Demand Scheduling for Lean Manufacturing
 • Federowicz, Kanban w procesie wytwarzania oprogramowania

 

Zdjęcia:

 

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.io/gantwexcelu


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *